Undertexter

Vi undertextar film snabbt och korrekt - på flera språk. Även transkribering är ett av våra områden, liksom översättning mellan olika språk.
Vi följer Riktlinjer för undertextning i Sverige. Sammanställda av Medietextarna  (en del av Journalistförbundet) och självklart WCAG 2.1 AA.

Kontakta oss gärna för offert: info@tundellsalmson.se

Exempel på undertextning: