Om oss

Tundell och Salmson AB grundades 2005 och drivs av Veronica Tundell och Maria Salmson. Under årens lopp har vi producerat läromedel, ljudböcker, syntolkad film och även utvecklat ny teknik som ska underlätta för den som behöver text på annat sätt än enbart på papper.

Vi har en passion för ljud som återspeglar sig i vår produktion. Vi har också ett stort intresse för människor och verkar för att alla ska få ta del av texter – oavsett på vilket sätt hen kan ta till sig texten.

För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera vår verksamhet. Vi håller oss uppdaterade gällande teknik och leder på vissa områden teknikutvecklingen.

Pressmaterial & filer

För mer information e-posta till press@tundellsalmson.se eller ring 08-720 20 80.

ÄGARE

Veronica Tundell
VD

Har tidigare arbetat bland annat
som journalist, webbproducent och marknadsföringschef.

Maria Salmson
Arbetande styrelseordförande

Maria har mycket lång erfarenhet av ljudproduktion. Hon har arbetat som inläsare, produktionschef och producent. Maria sitter ofta med som producent vid inspelningar.

Affärsidé

Vi erbjuder ett brett utbud av ljud- och textrelaterade tjänster med speciell pedagogisk och teknisk kompetens gällande tillgänglighet.

Vision

Vi vill skapa möjlighet för alla att ta del av allting. Allt för alla.

Värdegrund

Allas lika rätt till deltagande och tillgänglig information.

våra kunder