Manusbunden syntolkning av långfilm och informationsfilm

På Tundell och Salmson finns en unik erfarenhet av att skriva syntolkmanus och spela in syntolkning i studio. Vi har manliga och kvinnliga syntolkröster med exceptionell kompetens och vana.

Film bygger till stor del på det visuella och kan bli svårbegriplig för den som inte ser bilden. Därför behöver filmer syntolkas.

Tolkningen, manuset, görs av en producent som går igenom filmen och vaskar fram vilka händelser som behöver beskrivas. Filmens pauser, alltså när det inte förekommer dialog, används. En nog så besvärlig uppgift i vissa filmer, ibland handlar det om luckor på några få sekunder och då gäller det att vara exakt i ordvalet. När manuset är klart läses det in och synkas till filmen.

Beställ syntolkning