rapport om syntolkning och uppläst text

Rapporten Syntolkning och uppläst text. Omslagsbild. Rapporten Syntolkning och uppläst text. Omslagsbild.

Tundell och Salmson har tillsammans med Lunds universitet genomfört en studie där vi undersöker hur syntolkning och uppläst textremsa bäst fungerar för grupperna synskadade och dyslektiker.

 

Beställ rapporten Syntolkning och uppläst text

Rapporten finns att få på svenska och engelska.
Format:
- tryckt
- e-bok
- DAISY

Ange namn, adress, önskade format och antal.