Vad är syntolkning?

Syntolkning är att med tal beskriva det som inte syns. Vi på Tundell och Salmson gör beskrivningar som är tänkta att vara för synnedsatta och blinda. Vi syntolkar filmer, bilder, teater och konst. Och vi har väldigt lång erfarhenhet och gedigen kunskap på området.

Det är inte bara synnedsatta som har behov av syntolkning - seende använder det gentemot varandra utan att tänka på det - när de talar i telefon till exempel. Då kan det behöva vad den ene ser på sin sida luren för den i andra änden. På radio används syntolkning i reportagesituationer för att beskriva vad som syns och vad som händer. Den mest avancerade syntolkningen i radiosammanhang är nog sportkommentatörens som ju beskriver hela spelförloppet och spelarnas och domarens reaktioner och hur det ser i den mån det hinns med.

Om det är oklart för dig vad syntolkning är så pröva att blunda och se på en film. Många saker går fram - dialogen, musik och miljöljud som skapar atmosfär och spänning. Ljud av rörelser som gör att du förstår vad som händer, och var.

Det är olika från film till film vad som går att förstå. Syntolken behöver ha erfarenhet, kunskap och känsla för att syntolka precis det som behövs på ett sätt som blir så osynligt som möjligt. Det kräver också erfarenhet och känsla att använda rösten på ett sätt som går fram men inte stör.

Det gäller också att urskilja vilka ljud som förklarar viktiga saker och att inte prata över dem. Särskilt viktigt är att inte prata över dialog.

Om det känns oklart vad syntolkning är för dig som ser så kan du tänka på hur det är att tala i telefon. Då beskriver du vad du ser hända omkring dig och hur det ser ut för den som är i andra änden av telefonen. Det är en syntolkning
Syntolkning är också en självklar del av radio - tänk dig en fotbollsmatch på radio - det är en riktigt avancerad uppvisning i syntolkning.

Det kan kanske verka konstigt att synnedsatta eller blinda skulle vilja se film - de ser ju ändå inget. Men det gör de ju aldrig. Så det är ju ingen skillnad från hur det alltid är för dem för att de är på bio. Livet är en upplevelse även utan bild, och det är film eller teater också. Det är verkligen värt att blunda sig fram ibland och se hur upplevelserna blir då.

Film bygger till stor del på det visuella och kan bli svårbegriplig för den som inte ser bilden. Därför behöver filmer syntolkas.

Tolkningen, manuset, görs av en producent som går igenom filmen och vaskar fram vilka händelser som behöver beskrivas. Filmens pauser, alltså när det inte förekommer dialog, används. En nog så besvärlig uppgift i vissa filmer, ibland handlar det om luckor på några få sekunder och då gäller det att vara exakt i ordvalet. När manuset är klart läses det in och synkas till filmen.