ÄGARE

Veronica Tundell
VD

Har tidigare arbetat bland annat
som journalist, webbproducent och marknadsföringschef.

Maria Salmson
Arbetande styrelseordförande

Maria har mycket lång erfarenhet av ljudproduktion. Hon har arbetat som inläsare, produktionschef och producent. Maria sitter ofta med som producent vid inspelningar.