Undertexter

Vi undertextar film snabbt och korrekt - på flera språk. Även transkribering är ett av våra områden, liksom översättning mellan olika språk.

Kontakta oss gärna för offert: info@tundellsalmson.se

Exempel på undertextning: